V prípade vášho záujmu o bližšie informácie v súvislosti s budúcou výstavbou, vyplňte svoje údaje.

Kupujúci si kupujú stavebné parcely z hľadiska územného rozhodnutia, avšak z hľadiska druhu pôdy je to katastrálne „Orná pôda“, a z toho dôvodu je potrebné počas vybavovania stavebného povolenia na budúcich zastavaných plochách vyňať z PPF a zmeniť jej budúci účel využitia. Stavebník si teda musí počas vybavovania stavebného povolenia zabezpečiť rozhodnutie od Okresného úradu, pričom cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov na zabezpečenie celého tohto procesu. Druh pôdy sa zmení z „Ornej pôdy“ na „Ostatnú plochu“

Termín/dĺžka vybavovania vyňatia je 35 dní
Cena za inžiniering vedúci k vyňatiu z PPF: 360,-€ bez DPH
Cena za geometrický plán na vyňatie z PPF: 250,-€ bez DPH

Stavebné povolenie Kolaudácia stavby

Prejsť na radové domy

Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami
Radové domy
Bližšie info o radových domoch vám poskytne developer

I.etapa

Radové domy

Navrhované radové domy budú reprezentovať moderné mestské bývanie s pridanou hodnotou vlastnej záhrady. Na pozemku, s veľmi atraktívnou výmerou minimálne 270 m2 , bude umiestnený štýlový a veľmi praktický dvojpodlažný dom so zastavanou plochou cca 70 m2 . Pred ním bude vyčlenená spevnená plocha pre parkovanie dvoch áut, združené miesto pre meranie spotreby médií a prípadné miesto pre vytvorenie predzáhradky. Za domom sa bude nachádzať miesto trávenia voľného času, relaxácie a grilovania v podobe záhrady o veľkorysej ploche cca 135 m2 ! Samotný dom má celkovú úžitkovú plochu cca 108 m2 pričom na prízemí sa nachádza denná časť domu tj. vstupný priestor, technický sklad, toaleta, obývačka s nadštandardnou plochou cca 24 m2 a veľká kuchyňa s priestorom pre jedálenské sedenie s možnosťou oddelenia od obývačky dverami.
Označenie Pozemok Úžitková plocha Cena PDF Stav
R27 296,8 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R28 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R29 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R30 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R31 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R32 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R33 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R34 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R35 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R36 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R37 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R38 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R39 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R40 272,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R41 374,3 m2 107,25 m2 x Pripravujeme

II.etapaOznačenie Pozemok Úžitková plocha Cena PDF Stav
R1 333,3 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R2 275,5 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R3 275,5 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R4 275,5 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R5 275,5 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R6 275,5 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R10 359,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R11 370,7 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R12 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R13 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R14 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R15 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R16 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R17 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R18 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R19 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R20 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R21 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R22 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R23 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R24 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R25 275,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
R26 359,6 m2 107,25 m2 x Pripravujeme
Vzorové domy

Ponuka výstavby rodinných domov v tejto sekcii je nezávislou ponukou príslušných spolupracujúcich spoločností špeciálne vytvorenou iba pre vlastníkov pozemkov v projekte Podunajská brána. Za dodržanie ponukových podmienok a časovú platnosť ponuky zodpovedajú priamo príslušné spoločnosti. Prípadné chyby v ponukách su vyhradené.

Vyžiadajte si ponuku


Predajné miesto

Napíšte nám

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.
Čoskoro vás budeme kontaktovať.

Novinky na e-mail

Ak si želáte byť informovaný o priebehu realizácie projektu zasielaním pravidelného newlettra, potvrďte svoj záujem tu.

Ďakujeme, váš email bol pridaný.

Investori projektu