V prípade vášho záujmu o bližšie informácie v súvislosti s budúcou výstavbou, vyplňte svoje údaje.

Kupujúci si kupujú stavebné parcely z hľadiska územného rozhodnutia, avšak z hľadiska druhu pôdy je to katastrálne „Orná pôda“, a z toho dôvodu je potrebné počas vybavovania stavebného povolenia na budúcich zastavaných plochách vyňať z PPF a zmeniť jej budúci účel využitia. Stavebník si teda musí počas vybavovania stavebného povolenia zabezpečiť rozhodnutie od Okresného úradu, pričom cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov na zabezpečenie celého tohto procesu. Druh pôdy sa zmení z „Ornej pôdy“ na „Ostatnú plochu“

Termín/dĺžka vybavovania vyňatia je 35 dní
Cena za inžiniering vedúci k vyňatiu z PPF: 360,-€ bez DPH
Cena za geometrický plán na vyňatie z PPF: 250,-€ bez DPH

Stavebné povolenie Kolaudácia stavby

Prejsť na radové domy

Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami

Otázky

Inžinierske siete (IS)

 • Začiatok výstavby IS – jar 2016
 • Pozemky sú predávané vrátane dokončených IS.
 • Projekt je momentálne rozdelený na 2 fázy.
 • Prvá fáza: pozemky č. 88 – 144 (57 pozemkov) – ukončenie inžinierskych sietí do 31. 3. 2017. (PREDANÉ)
 • Druhá fáza: pozemky č. 37 – 58 a 68 – 87 (42 pozemkov) – ukončenie inžinierskych sietí do 31. 8. 2017. (PREDANÉ)
 • Tretia fáza: pozemky č. C1 – C39 (39 pozemkov) – ukončenie inžinierskych sietí do 31. 5. 2018.
 • ZASTAVANOSŤ podľa UPI: 25% celkovej plochy pozemku

Financovanie:

 • 1. Podpis rezervačnej zmluvy – rezervačný poplatok 5 000 EUR.
 • 2. Podpis kúpnej zmluvy – do 45 dní od podpisu rezervačnej zmluvy úhrada celej kúpnej ceny.

Občianska vybavenosť lokálneho významu:

 • Spôsoby využitia plochy:
 • Prevládajúce: zariadenia administratívy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, verejného stravovania.
 • Prípustné v obmedzenom rozsahu: bývanie v rozsahu do 30 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy (bytové domy do 4 nadzemných podlaží), zariadenia športu, ubytovacie zariadenie cestovného ruchu, zariadenia verejnej správy.

Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu:

 • Spôsoby využitia plochy:
 • Prevládajúce: zariadenia administratívy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, verejného stravovania, cestovného ruchu, obchodu a služieb.
 • Prípustné v obmedzenom rozsahu: bývanie v rozsahu do 30 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy, zariadenie športu, vedecko-technologický park, prevádzky a služby.

Kontakt


Predajné miesto

Napíšte nám

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.
Čoskoro vás budeme kontaktovať.

Novinky na e-mail

Ak si želáte byť informovaný o priebehu realizácie projektu zasielaním pravidelného newlettra, potvrďte svoj záujem tu.

Ďakujeme, váš email bol pridaný.

Investori projektu

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie.