V prípade vášho záujmu o bližšie informácie v súvislosti s budúcou výstavbou, vyplňte svoje údaje.

Kupujúci si kupujú stavebné parcely z hľadiska územného rozhodnutia, avšak z hľadiska druhu pôdy je to katastrálne „Orná pôda“, a z toho dôvodu je potrebné počas vybavovania stavebného povolenia na budúcich zastavaných plochách vyňať z PPF a zmeniť jej budúci účel využitia. Stavebník si teda musí počas vybavovania stavebného povolenia zabezpečiť rozhodnutie od Okresného úradu, pričom cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov cena za vyňatie z PPF nie je závislá od m2, ale od času a ďalších administratívnych nákladov na zabezpečenie celého tohto procesu. Druh pôdy sa zmení z „Ornej pôdy“ na „Ostatnú plochu“

Termín/dĺžka vybavovania vyňatia je 35 dní
Cena za inžiniering vedúci k vyňatiu z PPF: 360,-€ bez DPH
Cena za geometrický plán na vyňatie z PPF: 250,-€ bez DPH

Stavebné povolenie Kolaudácia stavby

Prejsť na radové domy

Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnuť mapu s pozemkami Stiahnite si kompletnú ponuku
Pozemok pre
polyfunkčnú budovu
Máte záujem o viac informácií?
0918 923 876 / info@podunajska-brana.sk
Pozemok pre
polyfunkčnú budovu
NA PREDAJ
Máte záujem o viac informácií?
0918 923 876 / info@podunajska-brana.sk
Základné údaje o pozemku
Polocha pozemku 5 300 m2 Plocha administratívnej budovy 5 750 m2
Parkovacie státia cca 96x Lokalita Bratislava - Podunajské Biskupice
Polocha pozemku 5 300 m2
Plocha administratívnej budovy 5 750 m2
Parkovacie státia cca 96x
Lokalita Bratislava - Podunajské Biskupice
Ponúkame na predaj pozemok, kde sa dá podľa UPI (zóna D502) postaviť polyfunkčná budova s úžitkovou plochou cca 5 750 m2.
Ako môže vyzerat vaša budova
Pripravili sme pre vás niekoľko vuzualizácií
Lokalita pozemku
Pozemok sa nachádza v novovybudovanej štvrti Podunajská brána v Podunajských Biskupiciach,

pri frekventovanom hlavnom ťahu smer Šamorín s výbornou dostupnosťou.

Návrh riešenia územia
Prezrite si ako sme pre vás pripravili plán umiestnenia budúcej polyfunkčnej budovy na pozemku.
Navrhovaný pôdorys budovy
Prezrite si náhľad pôdorysu plánovej administratívnej budovy. Prízemie polyfunkčnej budovy je možné využiť na obchodné priestory alebo showroom. Ostatné poschodia (4 NP) na kancelárske priestory.
Definícia územia kód D502

Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód D 502, rozvojové územie.

Podmienky funkčného využitia predmetnej plochy sú nasledovné:

- územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služiebs príslušnými súvisiacimi činnosťami.
- súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenia a zariadenie pre požiarnu a civilnú obranu

Spôsoby využitia funkčnej plochy

Prevládajúce
- zariadenia obchodu
- zariadenia výrobných a nevýrobných služieb

Prípustné
- zariadenia veľkoobchodu
- výstavné a predvádzacie priestory
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky
- zeleň líniovú a plošnú
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia

Prípustné v obmedzenom rozsahu
- byty v objektoch určených pre inú funkciu
- zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu
- zariadenia na zber odpadu

Máte záujem o viac informácií?
0918 923 876 / info@podunajska-brana.sk

Kontakt


Predajné miesto

Napíšte nám

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.
Čoskoro vás budeme kontaktovať.

Novinky na e-mail

Ak si želáte byť informovaný o priebehu realizácie projektu zasielaním pravidelného newlettra, potvrďte svoj záujem tu.

Ďakujeme, váš email bol pridaný.

Investori projektu

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie.